KoncertWay

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home JAK POJECHAĆ NA KONCERT?

Krok po kroku:

 1. Należy pobrać z zakładki MATERIAŁY DO POBRANIA
  - umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z regulaminem
 2. Wydrukować w 2 egzemplarzach
 3. Wypełnić - dane ( imię, nazwisko, adres, nr pesel ) wraz z nr telefonu oraz podpisać czytelnie na drugiej stronie
 4. 2 egzemplarze odesłać na adres: KONCERTWAY, ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin z zaznaczeniem NAZWY i DATY KONCERTU
 5. Dokonać wpłaty na konto podane w umowie uczestnictwa
 6. Organizator wypełni pozostałe pola i odeśle 1 egzemplarz umowy
 7. Wyjazd dojdzie do skutku przy grupie minimum 10 osób
 8. Istnieje możliwość podpisania umowy oraz uiszczenia wpłaty w BT Hubertus ul. Narutowicza 69, 20-017 Lublin
 KONCERTWAY,  tel.  797-186-047